Berezina

Napoleon Bonaparte ondervindt dat hij niet zo onoverwinnelijk is.

Berezina vertelt onverbloemd over de gruwelijke Russische campagne die in zes maanden het leven kostte aan meer dan driehonderdvijftigduizend mensen.